Sotainvalidien palvelut

Sotilasvammalainsäädäntö turvaa invalidien tarvitsemien palvelujen saatavuuden riippumatta kunnan taloudellisesta tilanteesta. Palvelujen antamisessa noudatetaan tarveharkintaa.

Sosiaalihuollon palveluita
Kotipalvelut: kodinhoitoapu ja tukipalvelut (kuten ateria-, siivous-, kylvetys-, vaatehuolto-, kuljetus- ja saattajapalvelut, sosiaalisen kanssakäymisen palvelut ja päiväkeskustoiminta)
Omaishoidon tuki
Asumipalvelut (esim. palvelutalossa)
Kuntouttava lyhytaikainen laitoshoito
Pitkäaikainen laitoshoito (esim. vanhainkodissa)

Terveydenhuollon palveluita
Terveydenhuoltolain nojalla järjestetty koti-, päivä- ja yösairaanhoito sekä kotisairaalahoito ja lääkinnällinen kuntoutus
sairaansijalla annettu ympärivuorokautinen lyhytaikainen hoito, jos hoidon pääasiallisena tarkoituksena on kuntouttaminen
pitkäaikainen laitoshoito (ympärivuorokautinen hoito, josta voitaisiin periä potilaan maksukyvyn mukainen maksu)

Avopalveluiden saamisen edellytyksenä on invalidin 20 %:n työkyvyttömyysaste ja laitoshoidon edellytyksenä on 25 %:n työkyvyttömyysaste.
 
Kaikki mainitut palvelut ovat invalidille maksuttomia.

Yhteystiedot

Eteläinen alue:

Anu Pääkkönen
palveluohjaaja
puh. 044 740 1694

Kukka-Maaria Lepistö
palveluohjaaja
puh. 044 740 2849

Pohjoinen alue:

Riitta Niskanen
vs. palveluohjaaja
puh. 044 740 1699

Helena Leppikangas
vs. palveluohjaaja
puh. 044 740 1633

Mirja Asikainen
muistipalveluohjaaja
puh. 044 740 2859

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi