Perhehoito

Perhehoito on ikäihmisen hoivan, hoidon ja huolenpidon ympärivuorokautista järjestämistä perhehoitajan kodissa. Ikäihmisten perhehoidon lähtökohtana on iäkkään ihmisen kunnioittaminen, hänen tarpeidensa huomioiminen ja niihin vastaaminen.
Perhehoidon vahvuuksia ovat muun muassa pysyvät ihmissuhteet, jatkuvuus ja koti elinympäristönä.

Perhehoidossa on mahdollista antaa yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa, sillä perhehoidossa on ryhmäkoko pieni ja hoitaja sama. Perhehoidossa ikäihminen elää perheessä normaalia arkea ja osallistuu arjen askareisiin omien voimavarojen ja halun puitteissa. Perhehoito mahdollistaa yhteisöllisyyden, yhdessä tekemisen ja kokemisen hoivan ja huolenpidon perustana.

Perhehoito on toimeksiantosopimussuhteista, jossa kunta hyväksyy perhehoitajan ja kodin soveltuvuuden perhehoitotehtävään ja valvoo perhehoitoa.
Perhehoitaja ja kunta solmivat keskenään toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan mm. hoitopalkkiosta, kulukorvauksesta sekä perhehoitajan muusta tuesta. Perhehoitajan tuen perusta on ikäihmisten perhehoidosta vastaavan työntekijän ja perhehoitajan välinen yhteydenpito, joka mahdollistaa luottamukseen perustuvan yhteistyön kaikissa perhehoitoon liittyvissä kysymyksissä.
Kunta perii asiakkaalta asiakasmaksulaissa säädetyn asiakasmaksun.

Yhteystiedot

Marja Kavilo
vs. hoito- ja vanhustyön johtaja
puh. 044 740 1957 

Kaisa-Liisa Hyvärinen
SAS-hoitaja
puh. 044 740 2829

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi