Siilinjärvi » Hoiva- ja vanhuspalvelut » Kotihoivapalvelut » Ostopalvelut » Mielenterveyden asumispalvelut

Mielenterveyden asumispalvelut

Siilinjärven kunta hankkii sosiaalihuoltolain 17§.n mukaista palveluasumista ja ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista silloin, kun asiakas on hoidon ja huolenpidon tarpeessa eikä enää selviydy omassa kodissaan tukipalveluiden turvin. Asumispalvelu on avohoitoa ja verrattavissa kotona asumiseen.

Siilinjärven kunta osoittaa asukkaat asumispalvelun yksiköihin. Palvelusuunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja kunnan palveluvastaavien kanssa. Sijoitettaessa asiakas yksityiseen palvelukotiin, palvelusuunnitelman laadinnassa on myös heidän edustajansa.

Kokonaisuus muodostuu:
1. asumispalveluista,
2. hoiva- ja hoitopalveluista sekä
3. ateriapalveluista.

Tästä kokonaisuudesta kunta tekee palvelun tuottajan kanssa sopimuksen hoiva- ja hoitopalvelujen osalta. Asumisesta ja ateriaostoista asiakas sopii itse palvelun tuottajan kanssa ja maksaa maksut suoraan palvelun tuottajalle.

Yhteystiedot

Marja Kavilo
vs.hoito- ja vanhustyön johtaja
puh. 044 740 1957 

Kaisa-Liisa Hyvärinen
SAS-hoitaja
puh. 044 740 2829

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi