Siilinjärvi » Hoiva- ja vanhuspalvelut » Kotihoivapalvelut » Ostopalvelut » Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen

Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen

Siilinjärven kunta hankkii yksityiseltä palveluntuottajalta ympärivuorokautista ikäihmisten asumispalvelua silloin, kun asiakas on ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarpeessa eikä enää selviydy omassa kodissaan avopalveluiden turvin eikä kunnalla ole mahdollisuutta tarjota ympärivuorokautista hoitopaikkaa omista yksiköistä. Tehostettu asumispalvelu on avohoitoa ja verrattavissa kotona asumiseen.

Siilinjärven kunta osoittaa asukkaat tehostetun palveluasumisen yksiköihin. Palvelusuunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja kunnan palveluvastaavien kanssa. Sijoitettaessa asiakas yksityiseen palvelukotiin, palvelusuunnitelman laadinnassa on myös heidän edustajansa.

Ostopalveluna hankitun tehostetun palveluasumisen kokonaisuus muodostuu:
1. asumispalveluista,
2. hoiva- ja hoitopalveluista sekä
3. ateriapalveluista.

Tästä kokonaisuudesta kunta tekee palvelun tuottajan kanssa sopimuksen hoiva- ja hoitopalvelujen osalta. Asumisesta ja ateriaostoista asiakas sopii itse palvelun tuottajan kanssa ja maksaa näiden maksut suoraan palvelun tuottajalle.

Yhteystiedot

Marja Kavilo
vs. hoito- ja vanhustyön johtaja
puh. 044 740 1957

Kaisa-Liisa Hyvärinen
SAS-hoitaja
puh. 044 740 2829

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi