Omaishoidontuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tukeen kuuluu hoidettavalle annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja hoitotehtävää tukevat sosiaalipalvelut. Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Omaishoidon tuen myöntämiseen liittyvään päätöksentekoon osallistuu moniammattillinen vanhuspalvelujen tuki- ja ohjaustiimin työryhmä. Omaishoitosopimukseen liittyy aina kotikäynti ja hoito- ja palvelusuunnitelma, joka laaditaan yhdessä hoitajan ja hoidettavan kanssa. 

Omaishoidon tukea haetaan erityisellä lomakkeella, jotka osoitetaan palveluohjaajille. Omaishoidontukihakemuskaavakkeita saa palveluohjaajilta, kunnan asiakaspalvelupisteeltä sekä kotisivulta (Hoiva-ja vanhuspalvelut  Lomakkeet ja ohjeet). Muistisairaiden omaishoidon tuen hakemukset osoitetaan muistipalveluohjaajalle.

Yhteystiedot

Eteläinen alue:

Anu Pääkkönen
palveluohjaaja
puh. 044 740 1694

Kukka-Maaria Lepistö
palveluohjaaja
puh. 044 740 2849

Pohjoinen alue:

Riitta Niskanen
vs. palveluohjaaja
puh. 044 740 1699

Mirja Asikainen
muistipalveluohjaaja
puh. 044 740 1633

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi