Siilinjärvi » Hoiva- ja vanhuspalvelut » Kotihoivapalvelut

Kotihoivapalvelut

Kotihoivapalvelut tarjoavat ikääntyneille kotihoitoa, päivätoimintaa sekä tuki- ja ohjauspalvelua.
Kotihoivapalveluiden tarkoituksena on neuvonnan, ohjauksen, hoidon toteutuksen sekä kuntouttavan työotteen avulla turvata omassa kodissaan asuvien asiakkaiden tarvitsemat hoito-, hoiva- ja huolen-pitopalvelut parhaalla mahdollisella tavalla kotihoivapalveluiden voimavarojen puitteissa. Kotihoivapalveluiden tavoitteena on tuottaa riittävät, oikea-aikaiset ja mahdollisimman pitkälle asiakkaiden tarpeita vastaavat palvelut.


Yhteystiedot

Pirjo Anttila
osastonhoitaja
puh. 044 740 2825
Eteläinen alue

Merja Pirinen
vs. osastonhoitaja
puh. 044 740 2827
Pohjoinen alue

Heli Voutilainen
vs. apulaisosastonhoitaja
puh. 044 740 2830

sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Linkit

Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Hoitotarvikejakelu v. 2017 Siilinjärvellä ja Vuorelassa

Hoitotarvikejakelun yleisohje
(Soteltk 26.2.2015 § 8)