Siilinjärvi » Hoiva- ja vanhuspalvelut » Asumispalvelut

Asumispalvelut

Asumispalvelut muodostuvat  Siilinjärven omana palveluna tuotetun tehostetusta palveluasumisesta ja lyhytaikaishoidosta.

Tehostettuun palveluasumiseen tai vanhainkotihoitoon päässeen ikääntyvän tai muistisairaan kuntalaisen selviytymistä tuetaan hänen itsensä luomassa asumisympäristössä, huolehtimalla eri palveluidentuottajien kanssa yhteistyössä asiakkaan fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista tarpeista siten, että kuntouttava hoitotyö on kaiken toiminnan lähtökohtana.

Kunnan väestörakenteen muutokseen vastataan asiakkaan tahtoon ja tarpeisiin perustu­valla palvelurakenteella siten, että asiakas voi itse osallistua häntä koskevaan päätök­sentekoon asumismuotoa valittaessa.

Yhteystiedot

Marja Pentikäinen
osastonhoitaja
puh. 044 740 2828

Teija Turpeinen
osastonhoitaja
puh. 044 740 1641 

Merja Rautiainen
osastonhoitaja
puh. 044 740 2832

Markku Jokelainen
apulaisosastonhoitaja
puh. 044 740 1652

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi