Palveluohjaus

Palveluohjauksen toiminnan tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista välittämällä tietoa erilaisista kotona asumista tukevista palveluista, etuisuuksista ja kartoittamalla asiakkaan ja läheisverkoston omia voimavaroja arjessa. Palveluohjauksen tehtäväalueena on myös tukea, neuvoa ja ohjata muistihäiriöisiä, muistisairaita ja heidän läheisiään.


Palveluohjaajat antavat puhelinneuvontaa ja kotikäynneillä tekevät palvelutarpeen kartoituksia, ohjaavat ja neuvovat asiakkaan elämänhallintaan ja toimintakykyä ylläpitäviin yksilöllisiin ratkaisuihin asiakkaan ja hänen läheisten kanssa yhteistyössä.
Muistipalveluohjauksen tehtäviin kuuluu myös tilanteen kartoitus muistitestein, haastattelujen ja kotikäyntien avulla, tutkimuksiin ohjaus, tiedon antaminen muistisairauden eri vaiheissa sekä lääkehoidon seuranta ja ohjaus (asiakkaat, joilla diagnosoitu muistisairaus). 

Palveluohjaajat ohjaavat ja opastavat omaishoitoon liittyvissä asioissa sekä avustavat tarvittaessa erilaisten hakemusten täyttämisissä. Omaishoidon tuen sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen hakemukset osoitetaan palveluohjaajille.

Omaishoitajille suunnatut terveystapaamiset ovat maksutonta palvelua, joka painottuu omaishoitajan yksilölliseen elämäntilanteeseen, terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Omaishoitajien terveystapaamiset ajanvarauksella.

Palveluohjaus jakautuu eteläiseen ja pohjoiseen alueeseen.

Eteläinen alue:
Jälä, Jännevirta, Kasurila, Kasurilanmäki, Kehvo, Keskusta, Toivala, Viinamäki, Vuorela, Räimä

Pohjoinen alue:
Ahmo, Hamula, Kirkonmäki, Koivusaari ,Kumpunen, Kuuslahti, Leppäkaarre, Pöljä, Räisälä, Siilnipää,   Vesijärvi,Väänälänranta

Seniorineuvolatoiminta toistaiseksi tauolla.

Yhteystiedot

Eteläinen alue:

Anu Pääkkönen
palveluohjaaja
puh. 044 740 1694

Kukka-Maaria Lepistö
palveluohjaaja
puh. 044 740 2849 

Pohjoinen alue:

Riitta Niskanen
vs. palveluohjaaja
puh. 044 740 1699

Helena Leppikangas
vs. palveluohjaaja
puh. 044 740 1633

Mirja Asikainen
muistipalveluohjaaja
puh. 044 740 2859

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi