Siilinjärvi » Yrittäminen » Toimintaympäristö » Itä-Suomen rakennerahasto-ohjelma

EU-ohjelmat

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toteutus alkoi toukokuussa 2014. Kaikki tieto hakemisesta, haun aikatauluista ja painotuksista, valintakriteereistä sekä hankevalinnoista löytyy rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta.

Uuden yritystukilain mukaisen rahoituksen haku käynnistyi 15.9.2014. Lakimuutoksen myötä myös ELY-keskusten myöntämien yritystukien hakemiseen ja käsittelyyn käytettävää tietojärjestelmää päivitettiin. Jatkossa asiointi tapahtuu sähköisesti yrityksen KATSO-tunnisteen avulla.

Ohjelman toimilla tavoitellaan:
• uuden liiketoiminnan syntyä,
• yritysten kasvua ja kansainvälistymistä,
• innovaatio- ja osaamispohjan laajentamista,
• uusiutuvan energian laajempaa hyödyntämistä,
• energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämistä,
• nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä,
• työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kasvua,
• koulutuksen ja koulutuspalveluiden parantumista sekä
• syrjäytymisen torjuntaa.

Rahoitus ohjataan hankkeisiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Itä-Suomen lääninhallituksen, Pohjois-Savon liiton, Finnvera Oyj:n, Liikenne ja viestintäministeriön sekä Sosiaali- ja terveysministeriön kautta.

Linkkilista