Investointituet

Investointitukien tavoitteena on maatalouden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehittäminen. Tukien avulla edistetään maataloustuotannon tehokkuutta ja laatua kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Tuettu investointi voi käsittää rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamista, laajentamista, peruskorjaamista tai hankkimista, eräitä kone- ja laitehankintoja sekä salaojitusta.

Lisätietoa löydät Mavin sivulta. 

Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan tukea voi hakea jatkuvasti.

Rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä ei saa aloittaa eikä muuta sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) saa allekirjoittaa ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut hakemuksesta tukipäätöksen

Nuoren viljelijän aloitustuki

Hae nuoren viljelijän aloitustukena myönnetyn korkotukilainan nostolupaa tuen myöntäneestä ELY-keskuksesta.

Lisätietoa löydät Mavin sivuilta.

Maaseutuyrittäjä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman keskeisenä tavoitteena on työtilaisuuksien ja toimeentulomahdollisuuksien lisääminen.

Yritystukea haetaan ELY-keskuksesta tai paikallisesta toimintaryhmästä.

Ota myös yhteyttä oman kuntasi elinkeinoviranomaiseen. 

Hyödyllisiä linkkejä