Maaseutuohjelmat

Sydän-Savon maaseutupalvelu kokoaa kunta- ja aluekohtaiset maaseutuohjelmat yhteistyössä maaseudun kehittämisessä mukana olevien toimijoiden kanssa.

Kuntien eri palvelualueiden asiantuntijat, elinkeinoasiamiehet ja muut maaseudun kehittämisessä mukana olevat toimijat osallistuvat alueellisen maaseutuohjelman laatimiseen.

Maaseutuohjelmaa toteutetaan yhteistyössä yhteistoiminta-alueen maaseudun kehittämisessä mukana olevien toimijoiden kanssa osallistumalla Eu:n rakennerahasto- ja kansallisten aluekehittämisohjelmien valmisteluun, toimintaryhmätyöhön sekä ohjelmaperusteisten kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Maaseutuohjelmalla tehostetaan kuntien resurssien ohjaamista mahdollisimman tehokkaasti, huomioiden kylien ja maaseutuyrittäjien tarpeet.