Siilinjärvi » Yrittäminen » Rahoitus » Avustukset

Avustukset

Investointiavustuksia pk-yrityksille myöntää Pohjois-Savon ELY-keskus. Alle 50 työntekijän yrityksillä tuen määrä on pääsääntöisesti 30 % investoinnista, suuremmilla 20 %.  Avustusta voivat saada teollisuus- , matkailu- ja palvelualojen yritykset. ELY-keskus voi myös myöntää rahoitusta yritysten koulutus- ja kehittämishankkeisiin. Alle 10 työntekijän yritysten rahoituksesta huolehtii maaseutuosasto, suuremmista yritysosasto. 

Siilinjärvellä toimivat yritykset voivat hakea rahoitusta Kalakukko ry:n kautta (lisätietoja www.kalakukkory.fi). Kalakukko ry rahoittaa sellaisia mikroyrityksiä, joiden työllistävyys on pääsääntöisesti enintään viisi vuosityöpaikkaa tätä suuremmat yritykset voivat hakea rahoitusta Pohjois-Savon ELY-keskukselta. 

Tuotekehitys- ja tutkimushankkeita rahoittaa TE-keskuksen teknologiayksikkö. Rahoitus voi olla avustusta tai lainaa. Ns. valmistelurahoitus voi olla jopa 70 % hankkeesta. Tarkempia lisätietoja Tekesin sivuilta.

Yritykset voivat hakea Työvoimatoimiston kautta palkkatukea pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen.

Yrittäjäksi ryhtyvä voi saada yrityksen käynnistämiseen starttirahaa paikallisen työvoimatoimiston kautta. Edellytyksenä
on, että hakijan idea arvioidaan kannattavaksi, hänellä on riittävä koulutus ja yrittäjyys on henkilölle sopiva työllistymisvaihto-ehto. Starttirahaa voi saada noin 527-670 euroa kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Hanketta ei saa käynnistää ennenkuin starttirahasta on tehty päätös.  Alkavat starttiyrittäjäkurssit näet tästä.

 Keksijät voivat hakea  Keksintösäätiöstä rahoitusta tuoteideoidensa kehittämiseen. Rahoitus voi olla avustusta tai lainaa.