Yrityshautomot

Yrityskeskus INNOCUMISSA sijaitseva Yrityskehittämö INNOCEN aloitti toimintansa keväällä 2003.  Toiminnassa ovat mukana Pohjois-Savon TE-keskuksen yritysosasto, Kuopion Yliopisto, Siilinjärven kunta, Kuopion seudun uusyrityskeskus, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu ja Ingmannin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos.

Innoceniin sijoittuva yritys saa parin vuoden ajan Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen ohjausta liiketoimintansa kehittämiseen. Lisäksi yritys voi saada muitakin TE-keskuksen tukemia asiantuntijapalveluja. Toimitilat ovat valmiiksi kalustettuja ja tietoliikenneyhteyksillä varustettuja. TE-keskuksen hautomotuen jälkeen vuokraksi jää alimmillaan n. 120 € /kk. Liiketoiminnan ohjaus sisältyy maksuun. Innoceniin sijoittuvien yritysten toimialaa ei ole rajattu, mutta käsityö-, viestintä-, matkailu- ja ympäristöalat ovat sen ominta aluetta.

Kuopiossa toimiva Technopolis Ventures tarjoaa liiketoiminnan kehittämispalveluja ja yrityshautomopalveluja alkuvaiheen teknologia- ja osaamislähtöisille yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville.