Siilinjärvi » Yrittäminen » Neuvontaorganisaatiot » Pohjois-Savon TE-keskus

Pohjois-Savon ELY-keskus

ELY-keskus antaa neuvonta- ja rahoituspalveluja yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville.  Aloittavat yritykset voivat saada opastusta Yrityspalvelupisteestä mm. liikeidean arviointiin, perustamispapereiden laadintaan ja yrityksen rekisteröintiin sekä rahoitusmuotojen selvittämiseen. Toimivia yrityksiä palvellaan mm. rahoitus-, vienti-, kansainvälistymis- ja koulutusasioissa

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-savo
Kallanranta 11, 70100 Kuopio
puh. 0295 026 500
fax. 017 580 8950

Teknologiankehittämisyksikkö Tekes  palvelee yrityksiä niiden kehittäessä kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja tuotanto-menetelmiä teknologian avulla. Tekesiltä voi saada sekä rahoitusta että asiantuntijapalveluja.

ELY-keskusken Työvoima- ja työllisyysosasto  tarjoaa palveluja henkilöstön hankintaan, työvoima- ja oppisopimuskoulutusta, työllistämistukea sekä yrittäjäkoulutusta. Lisäksi voidaan räätälöidä maksullisia palveluja työnantajan tarpeen mukaan. Yrittäjäkoulutukseen hakeudutaan työvoimatoimistojen kautta. Starttirahan saamisen yhtenä edellytyksenä on riittävät liikkeenjohtotaidot, yleensä se edellyttää yrittäjäkurssin suorittamista.

Pohjois-Savon TE-toimisto Toritie 7, 71800 Siilinjärvi
puh. 010 194 173

ELY-keskuksen  Maaseutuyksikkö huolehtii maatalouden, kalatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen kehittämisestä.