Siilinjärvi » Yrittäminen » Kehittämishankkeet » Kuopion lentoasemavyöhykkeen kehittämissuunnitelma

Kuopion lentoasemavyöhykkeen kehittämissuunnitelma

Pohjois-Savon ELY-keskus, Finavia, Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta käynnistivät keväällä 2012 hankkeen Kuopion lentoasemavyöhykkeen kehittämiseksi. Sen tavoitteena on mm. lisätä lentoliikenneyhteyksiä, parantaa maaliikenteen palveluja lentoasemalle ja parantaa yritysten ja matkailuelinkeinon kilpailukykyä. 

Tälle sivustolle kootaan hankkeen tuotokset sitä mukaa kuin hanke etenee.