Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Vesihuolto » Viemärilaitos » Jäteveden laatutiedot ja lupaehdot

Jäteveden laatutiedot ja lupaehdot

Jätevedenpuhdistamolla poistetaan sinne käsiteltäväksi tulevasta jätevedestä lupaehtojen mukaisesti biologinen aines, fosfori ja ammoniumtyppi. Myös käsiteltävän veden kokonaistyppimäärä alenee prosessin aikana, vaikka sille ei ole asetettu puhdistusvaatimusta.

Alla olevasta taulukosta selviävät puhdistamon nykyiset ja uuden ympäristöluvan mukaiset lupaehdot ja niiden toteutuminen v. 2014.

  

Lupaehdot

Toteutunut v. 2014

     
BOD7ATU

< 10 mg/l 

7,5 mg/l

 

> 92% red.

 98% red.

kok-P 

< 0,5 mg/l

0,34 mg/l

 

> 95% red.

 97% red.

CODCr 

< 125 mg/l

40 mg/l

 

> 75% red.

 94% red.

kok. N    

49 mg/l

   

37%

NH4-N

4 mg/l

 2,7 mg/l

 

> 90%

  97%