Viemärilaitos

Viemärilaitokseen liittyneiden kiinteistöjen määrä on n. 3000. Siilinjärven ja Maaningan jätevedet (n. 3150 m3/d)

käsitellään Jynkänniemen keskuspuhdistamolla.Siellä käsitellään myös sako- ja umpikaivolietteet.

 
Puhdistamo on kolmilinjainen biologis-kemiallinen rinnakkais-saostuslaitos. Käsittelyprosessissa jätevedestä poistetaan lupaehtojen mukaisesti fosfori, biologisesti hajoava aines ja ammoniumtyppi. Käsitellyt jätevedet puretaan Juurusveteen. Puhdistusprosessissa käytetyt kemikaalit ovat ferrosulfaatti, kalkki ja lietteen käsittelyssä polymeeri. Prosessista tuleva jätevesiliete käsitellään rumpukompostorilla ennen aumakompostointia.

Yhteystiedot

vesihuoltopäällikkö
Risto Pitkänen
puh. 044 740 1523
sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi