Vesilaitos

Vesilaitokseen liittyneiden kiinteistöjen määrä on n. 3000. Vesilaitos ottaa käyttöveden (n. 2600 m3/d) kolmesta pohjavedenottamosta, joista kaksi sijaitsee kirkonkylällä ja yksi Toivala-Vuorela alueella.
 
Ottamoiden kapasiteetti on yhteensä 5300 m3/d. Pintavettä vesilaitos ei käytä lainkaan.

Siilinjärvellä raakavetenä käytetyn pohjaveden vallitsevana ominaisuutena on kovuus sekä jossain määrin rauta- ja mangaanipitoisuus. Kovuuden säätö on kahdella ottamolla ja säätö tapahtuu ruokasuolalla aktivoidussa ioninvaihtimessa.

Myös raudan ja mangaanin poisto on kahdella ottamolla ja poisto perustuu veden hapetukseen ja suodatukseen. Raakaveden pH:n säätö tapahtuu NaOH-liuoksella yhdellä ottamolla.
Käyttöveden hygieeninen laatu varmistetaan UV-desinfioinnilla

Yhteystiedot

vesihuoltopäällikkö
Risto Pitkänen
puh. 044 740 1523
sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi