Maksut

Perittävien maksujen suuruus selviää kunnanvaltuuston vahvistamasta taksasta.

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan vesi- ja viemärilaitoksen maksujen peruslähtökohtana on kustannus-vastaavuus ja kohtuullinen tuotto sijoitetulle pääomalle.

Liittymismaksu on kerrosalaperusteinen ja perustuu rakennus-tyypistä riippuen joko toteutuvaan tai rakennuspaikalle sallittuun kerrosalaan ja tontin pinta-alaan. Liittämistyömaksu perustuu liittämistyöstä kunnalle aiheutuviin keskimääräisiin kustannuksiin.

Käyttö- ja jäteveden käyttömaksu määräytyy mitattuun käyttöveden määrään ja valtuuston vahvistamaan yksikköhintaan perustuen. Yksikköhinta muodostuu seuraavasti:

  • käyttökustannukset n. 40%
  • poistot n. 40%
  • peruspääoman korko ( 4%) n. 20%                      

Mittarimaksu perustuu mittarin hankinta- ja asennuskustannuksiin. Mittarin tarkastusmaksu perustuu toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja se peritään, mikäli tarkastus tapahtuu asiakkaan toivomuksesta ja mittarivirhe on sallittujen toleranssien rajoissa.