Sopimukset

Liittymissopimus vesihuoltolaitoksen verkostoon tehdään ennen rakentamistöiden aloittamista, kuitenkin vasta sen jälkeen kun kohteelle on myönnetty rakennuslupa.

Vesihuoltolaitoksella on kaksi sopimusta: liittymis- ja käyttösopimus. Liittymissopimus toimii käyttösopimuksena siinä tapauksessa, kun käyttäjänä on kiinteistön omistaja. Jos kiinteistön hallintaoikeus siirretään esim. vuokrasopimuksella muulle kuin omistajalle (vaan yritykset), tehdään uuden haltijan kanssa käyttösopimus. Käyttösopimuksen haltija vastaa vesihuollon käyttömaksuista.

Omakotikiinteistöt maksavat kertaluonteisen liittymismaksun laitoksen maksuperusteiden mukaan. Kerros-, rivi- ja muiden rakennusten liittymismaksu perustuu rakennettavaan kerrosalaan. Jos tapahtuu lisärakentamista, niin liittymissopimus uusitaan ja siitä peritään lisäliittymismaksu.

Omistajanvaihdos

Omistajan vaihdoksen yhteydessä uuden omistajan liittyminen tapahtuu tekemällä uusi liittymissopimus ja ilmoittamalla vaihtopäivän mittarilukema.

Edellisen omistajan on toimitettava kopio kauppakirjasta, jossa on maininta, että vesi- ja viemäriliittymä siirtyy uudelle omistajalle sekä ilmoitettava uusi osoite loppulaskua varten ja tilinumero mahdollista hyvityslaskua varten.

Yhteystiedot

toimistosihteeri
Pille Somer
puh. 044 7401 505

sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

käyntiosoite:
Oppipojantie 4
71800 Siilinjärvi