Liittyminen

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittyminen tehdään sen jälkeen, kun rakennuskohteelle on myönnetty rakennuslupa, liittymissopimus vesi- ja viemäriverkostoon on allekirjoitettu ja kytkentätyö- mittari- ja liittymismaksut on maksettu.

Liittyjän on hyvissä ajoin etukäteen sovittava kytkentätöiden aloittamisajankohdasta rakennustoimistossa.

Tiedot kytkentäpaikasta, liittymäkorkeuksista sekä putkikoot saa suunnittelurakennusmestarilta.

Yhteystiedot

Työnjohtaja:
maanrakennusmestari
Mikko Paldanius
puh. 044 740 1518

Varahenkilöt:
kunnossapitomestari
Markku Heikkinen
puh. 044 740 1525

maanrakennusmestari
Jyrki Korhonen
puh. 044 740 1524

suunnittelurakennusmestari
Juhani Merentie
puh. 044 740 1531

sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi