Rakennustapaohjeet

Suunnittelu- ja rakentamisohjeet tehdään kunnissa uusien alueiden rakentajille ja suunnittelijoille rakentamisen perustietopaketiksi. Ne luovutetaan tontin varanneille varaussopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Ohjeet valmistelee kaavoitustoimisto yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Rakennustarkastaja hyväksyy ohjeet noudatettavaksi viranhaltijan rakennuslupapäätöksiä tehtäessä. Poikkeamisen suunnittelu- ja rakentamisohjeista käsittelee rakennuslautakunta.

Suunnittelu- ja rakentamisohjeissa on yleinen osa ja aluekohtainen osa.