Harjamäki

Asuinalue puistomaisessa kulttuuriympäristössä

Harjamäki 3 kaava-alue sijoittuu Vesijärven pientaloalueen ja Harjamäen entisen sairaala-alueen väliin, sairaala-alueen koillisreunaan noin 2,5 km kuntakeskuksesta länteen.

Asemakaavassa alueelle on osoitettu 30 omakotitalojen rakennuspaikkaa ja kolme asuinpientalojen rakennuspaikkaa.

Harjamäessä on kaksi päiväkotia, alueella on rakenteilla uusi alakoulu, yläkoulu ja lukio on keskustassa. Alueelta on maanantai - lauantaipäivinä hyvät linja-autoyhteydet keskustaan ja Kuopioon. Vuoroja kulkee vähintään kerran tunnissa.

    Sijaintikartta   (pdf )    
    Alueen kartat, rakentamistapaohjeet ym tästä linkistä

Kunnalla ei alueella ole vapaita rakennuspaikkoja.