Hakumenettely

Rakennuspaikkaa haetaan erityisellä hakulomakkeella, jonka saa kunnantalon maankäyttöpalvelusta. Allekirjoitettu hakemus myös palautetaan sinne. Päätöksen rakennuspaikan myöntämisestä tekee maankäyttöinsinööri.

Myönnetystä rakennuspaikasta tehdään varaussopimus, jonka yhteydessä peritään varausmaksu (v. 2018 350 €). Varaussopimus on voimassa vuoden, jonka kuluessa hakijalla on oikeus tehdä kohteella rakennushankkeen edellyttämät selvitykset sekä järjestää hankkeen suunnittelu ja rahoitus. Lopullinen sopimus (kauppakirja tai vuokrasopimus) on tehtävä ennen rakennusluvan hakemista.

Hinnat ja luovutusehdot

Kunta luovuttaa rakennuspaikkoja sekä myymällä että vuokraamalla. Vuokrattaessa vuosivuokra (perusvuokra) on alueesta riippuen joko 6 % tai 8 % rakennuspaikan myyntihinnasta. Vuokraan tehdään vuosittain indeksitarkistus.

Rakennuspaikan luovutukseen liittyy aina rakentamisvelvoite. Rakennuspaikka on rakennettava ja käyttöön otettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen teosta.

Pääsääntöisesti rakennuspaikat luovutetaan valmiiksi lohottuna itsenäisenä tilana. Tällöin kauppakirjan tai vuokrasopimuksen teon yhteydessä peritään lohkomiskulut.

Vuoden 2018 rakennuspaikkojen keskihinnat ovat seuraavat:   

Kasurila 3

 15,30 € / m²

Panninniemi 3

 13,10 € / m²

Pyöreälahti     

 23,00 € / m²

Mikäli vuokratun rakennuspaikan lunastus tapahtuu viimeistään yhdentenätoista (11.) vuokravuotena, hyvitetään kauppahinnassa vuokravuosista tuleva alennus. Se on alueesta riippuen joko 3 % tai 4 % per vuosi, maks. 5 v. Enimmillään alennus on siten 15 % tai 20 % lunastushetkellä voimassa olevasta rakennuspaikan hinnasta.

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Siilinjärven kunnantalo
2. kerros
Kasurilantie 1

Postiosoite
Siilinjärven kunta
PL 5, 71801 Siilinjärvi


puh. 017 401 111 (vaihde)
faksi 017 401 132

Palveluksessanne

Omakotirakennuspaikat
tonttisihteeri
Tarja Kuvaja
puh. 044 740 1407

Rivi- ja kerrostalo-
rakennuspaikat
maanhankintainsinööri
Heikki Pietikäinen
puh. 044 740 1440

maankäyttöinsinööri
Katja Hartikainen
puh. 044 740 1409

Yritysrakennuspaikat
yritysasiamies
Heikki Simonen
puh. 044 740 1130

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi