Viheralueet

Puistotoimen tehtävänä on viihtyisän elinympäristön rakentaminen ja ylläpitäminen kuntalaisille. 

Puistotoimi suunnittelee, rakentaa ja kunnossapitää kunnan puistoja, leikkialueita, tieviheralueita sekä maisemapeltoja ja -niittyjä.

Leikkipuistot kartalla

 (pdf-kartta Toivala-Vuorela, pdf-kartta kirkonkylä)

Vihersuunnittelu

Vihersuunnittelun perustana on asukaslähtöisyys. Vihersuunnitelmat pidetään nähtävillä luonnosvaiheessa ja varsinaisen suunnitelman vahvistamisen yhteydessä.

Rakentaminen

Puistotoimi rakentaa suurimman osan viherrakennuskohteista omana työnään. 

Kunnossapito

Siilinjärven kunnan alueella on hoidettuja puistoja n. 42 ha ja leikkikenttiä 36 kpl. Näiden lisäksi hoidetaan kunnan omat ja Liikenneviraston kirkonkylän yhteydessä olevat tieviheralueet. 

Yhteystiedot

kunnanpuutarhuri
Sari Riekkinen
puh. 044 740 1520

puistotyönjohtaja
Tiina Korhonen
puh. 044 740 1515

sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi