Metsätilat

Kunnan omistamien metsien pinta-ala on 760 ha, joista talousmetsien osuus n. 450 ha. Loput metsät ovat taajamametsiä, lähivirkistysmetsiä ja puistometsiä.   

Kunnan metsäalueista vastaa ja yhdyshenkilönä toimii kunnanpuutarhuri Sari Riekkinen.

Rakennetuilla tonteilla puiden poisto kuuluu aina kiinteistön omistajalle, myös kunnan vuokratonteilla. Puiden kaato asemakaava-alueella vaatii aina luvan. Siilinjärven kunta ei suorita tonttipuiden kaatoa.

Tonttipuiden poisto

Käytännön metsänhoitotöistä ja hakkuiden suorittamisesta vastaa Kallaveden Metsänhoitoyhdistys, Siilinjärven toimisto, toiminnanjohtaja Mauri Säisä.

Yhteystiedot

Siilinjärven kunnassa:

kunnanpuutarhuri
Sari Riekkinen
044 740 1520

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Kallaveden Metsänhoitoyhdistyksessä:

toiminnanjohtaja
Mauri Säisä
puh. 0201 626 252
puh. 040 760 0278