Pientalo-ohje

Ohjeena pientalorakentamiseen käytetään Kuopion kaupungin rakennusvalvonnan ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen laatimaa pientalo-ohjetta, Siilinjärvellä on osittaisia poikkeavuuksia kohdassa 2 esitettyjen luvanvaraisuuksien osalta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta on tehnyt ansiokkaita ohjeita pientalosuunnitelmien laadun arviointiin energiatehokkuuden, kosteustekniika yms. osalta.
Voit testata suunnitelmiesi laatua ja varmistaa, että kaikki osatekijät on huomioitu suunnitelmissa.