Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Rakentaminen » Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 18.3.2013.

Rakennusjärjestyksessä on määrätty mm. talousrakennusten ja toimenpiteitten luvan- ja ilmoituksenvaraisuudesta sekä määritelty paikallisista oloista johtuvat suunnittelutarvealueet.

Rakennusjärjestys on uudistettu rakentamisen lupien osalta yhtenäisemmäksi Kuopion lähikuntien kanssa.

Rakennusjärjestys
Rakennusjärjestyksen liitekartat