Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Rakentaminen » Luvat » Suunnittelijat ja suunnitelmat

Suunnittelijat ja suunnitelmat

Suunnittelutehtävän vaativuus ja suunnittelijan pätevyysvaatimus määräytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 taulukoiden 4.2 mukaisesti.

Rakentamiseen liittyvistä suunnitelmista on määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 kohdassa 5.

Lupahakemukseen liitettävistä suunnitelmista on yksityiskohtaisempaa tietoa ohjeessa rakennusluvan hakijalle.

Asemakaava-alueelle voit tilata tontin tiedot sähköisessä muodossa paikkatietoteknikolta tai -valmistelijalta.

Rakennuslupapäätöksessä edellytettyjen erityissuunnitelmien toimittamisesta on tekeillä oma ohje.