Katselmukset

Vastaavan työnjohtajan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennuslupapäätöksessä tai aloituskokouksessa määrättyjen viranomaiskatselmusten pitämisestä ajallaan. Rakennustyön käytännön valvonta ja sen dokumentointi kuuluvat vastaavalle työnjohtajalle.Vastaavan työnjohtajan tehtävistä on määrätty RakMK osassa A1 kohdassa 4.

Aloituskokouksen tarpeellisuudesta on päätetty rakennusluvassa. Aloituskokouksessa todetaan edellytykset työn aloittamiseen. Tarkemmat määräykset aloituskokoksesta on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa ( 74 § ).

Rakennuksen käyttöönottokatselmukseen on hankittava aloituskokouksessa mainitut asiakirjat.

Öljylämmityslaitteistojen katsastukset ja öljysäiliöihin liittyvät asiat hoitaa pelastuslaitoksen palomestari.

Uudisrakentamiseen liittyvät savuhormien työnaikaiset tarkastukset hoitaa kohteen vastaava työnjohtaja. 

Nuohouspalveluja hoitavat pelastuslaitoksen piirinuohoojat.