Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Rakentaminen » Luvat » Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen ja muuttaminen vaatii MRA 62 § mukaisen toimenpideluvan.

Vesihuollon järjestämisestä rakennuspaikalla on määräyksiä rakennusjärjestyksen kohdassa 7. 
Suunnitelmien sisältövaatimuksista on laadittu ohje kiinteistökohtaisen vesihuollon järjestämisestä. 

Jätevesien käsittelyä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säätelee 1.1.2004 voimaan astunut ns. jätevesiasetus.

Toimenpidelupahakemukseen on liitettävä pätevän jätevesisuunnittelijan laatimat suunnitelmat. Suunnittelijan vastuulla on valita kohteeseen sen ja käyttäjien asettamien vaatimusten mukainen ratkaisu. Valinnassa tulee huomioida myös järjestelmän huollon vaatimukset. 

Rakennukset on vesihuolto-laitoksen toiminta-alueella liitettävä vesihuolto-laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Suomen ympäristökeskuksen julkaisemia tutkimustuloksia ja ohjeita jätevesihuollon ratkaisuista ja mm. lista laitevalmistajista.

Lisätietoja jätevesien käsittelyn järjestämisestä vanhoilla kiinteistöillä saat ympäristötoimiston sivuilta.

Vesihuolto-osuuskunnat.

Linkkejä

Maankäyttö- ja rakennusasetus  
Jätevesiasetus  
Ohje kiinteistökohtaisesta vesihuollosta