Rajannäyttö

Kiinteistön omistaja/haltija voi pyytää kunnalta rajannäyttöä rajojen selvittämiseksi, mikäli rajan paikasta ei ole riitaa. Rajannäytöllä ei rajaa virallisesti vahvisteta eikä merkitä pysyvästi maastoon.

Kunta suorittaa kiinteistörajan osoituksia maastossa vain asemakaava-alueilla. Kunta merkitsee rajan ja/tai rajamerkkien sijainnin puupaaluilla koordinaattitietojen ja mahdollisten toimituskarttojen osoittamien rajamittojen perusteella. Kunta perii rajannäytöstä maksun työaikaveloituksen mukaan.

Asemakaava-alueen ulkopuolella tilojen rajojen osoituksia tekee Pohjois-Savon maanmittaustoimisto.   

Kadonnut rajamerkki, riitaa rajan sijainnista?

Virallisen rajamerkin asettaminen kadonneen tilalle ja rajamerkin ja rajalinjan vahvistaminen kiinteistörekisteriin edellyttää rajankäyntitoimitusta. Toimituksessa selvitetään rajojen sijainti lainvoimaisesti ja merkitään rajamerkit maastoon kadonneiden tilalle sekä pidetään kokous, johon kutsutaan rajanaapurit sekä mahdolliset muut asianosaiset.

Rajankäyntiä haetaan Pohjois-Savon maanmittaustoimistosta, joka suorittaa kaikki kiinteistötoimitukset Siilinjärven alueella.

Pohjois-Savon maanmittaustoimiston yhteystiedot:

 Toimipiste KUOPIO  IISALMI
 Käyntiosoite

Hallituskatu12

70100 Kuopio   

Luuniemenkatu 3

74100 Iisalmi  

 Postiosoite

PL 1052

70101 Kuopio

 
 Asiakaspalvelu       

020 690 650 

020 690 651  

 Faksi

020 631 4437

020 631 4437

 Sähköposti info.psavo(at)maanmittauslaitos.fi
kirjaamo.psavo(at)maanmittauslaitos.fi

Rajannäyttöpyynnöt

paikkatietoteknikko
Pekka Tuominen
puh. 044 740 1411

kartoittaja
Risto Pääkkönen
puh. 044 740 1417

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi