Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kartat ja mittaus » koordinaatistouudistus

Koordinaatistouudistus

Siilinjärven kunta siirtyy 1.11.2012 alkaen käyttämään uusia kansallisia tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmiä. Koordinaattiuudistus vaikuttaa kaikkeen karttoihin, paikkatietoon ja rakentamiseen liittyvään toimintaan. Uudistus tulee huomioida mm. marraskuun 2012 jälkeen haettavissa rakennuslupa-asiakirjoissa.


Yleistä

Suomessa valtakunnallisesti otetaan käyttöön yleiseurooppalainen ETRS89 - koordinaattijärjestelmä, jota kaikki EU maat käyttävät. Muutos on osa EU:n INSPIRE -direktiiviä, joka ohjaa paikkatietojen yhtenäiskäyttöön. Myös korkeusjärjestelmä ajantasaistuu lähemmäs nykyhetkeä vastaavaksi. Näillä muutoksilla pyritään helpottamaan paikkatiedon käyttöä seutukunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Uudet kansalliset tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmät perustuvat julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (Juhta) suosituksiin JHS 153, 154 ja 163. Uutena korkeusjärjestelmänä tulee olemaan N2000 ja karttaprojektiona ETRS-GK28.


Tasokoordinaattijärjestelmä

Siilinjärvellä on tähän saakka ollut käytössä valtakunnallinen KKJ3 - tasokoordinaatisto. Muunnos suoritetaan Geodeettisen laitoksen laskemin affiinisin parametrein KKJ3:sta ETRS89-TM35 koordinaatistoon ja siitä edelleen koordinaattikonversiolla ETRS89-GK28 karttaprojektioon. Tämän muunnoksen myötä kaikkien paikkatietojen koordinaattiluvut muuttuvat. Ulkoasultaan itäkoordinaatti muuttuu selkeinten. Siinä alkuun tulee kaistaa osoittava tunnus 28. Pohjoiskoordinaatti muistuttaa hyvin läheisesti vanhaa KKJ3 mukaista koordinaattia, ero on kuitenkin merkittävä.


Korkeusjärjestelmä

Siilinjärvellä on tähän saakka ollut käytössä N60 - korkeusjärjestelmä, joka perustui n. 50 vuoden takaiseen kansalliseen 2. tarkkavaaitukseen. Maa kuitenkin kohoaa alati, tästä syystä aika ajoin korkeusjärjestelmää täytyy päivittää. Uusi N2000 korkeusjärjestelmä perustuu 2006 valmistuneeseen 3. kansalliseen tarkkavaaitukseen. Siilinjärven kunnan alueella maan nousua näiden kahden järjestelmän välillä on tapahtunut keskimäärin 28cm.

Jatkossa korkeuslukemia käytettäessä, esimerkiksi rakentamisessa, tulee tietää kumpaa järjestelmää lukemat edustavat, jotta vältytään sekaannuksilta. Vanhoja ja uusia koordinaatteja ja korkeuksia ei tule käyttää samoissa suunnitelmissa.


Miten uudistuksen jälkeen toimitaan?

1.11.2012 lähtein kaikki kunnasta toimitettavat koordinaatit ja korkeudet ovat uusien järjestelmien mukaisia.

Vastaavasti kaikkien kuntaan toimitettavien suunnitelmien, rakennuslupapiirustusten ym. on oltava uusissa järjestelmissä ja käytetyt järjestelmät on merkittävä selkeästi kaikkiin suunnitelmiin ja piirustuksiin. Piirustusten nimiöosaan voi esimerkiksi liittää seuraavan merkinnän:

Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK28
Korkeusjärjestelmä: N2000

Poikkeuksen tähän muodostavat ainoastaan ennen 1.11.2012 aloitetut suunnittelutyöt, jotka voi niiden valmistuttua edelleen toimittaa vanhoissa koordinaateissa ja korkeuksissa - näihinkin suunnitelmiin ja piirustuksiin tulee kuitenkin merkitä käytetyt järjestelmät.

Uudet ja vasta alkuvaiheessa olevat työt on syytä tehdä uusissa järjestelmissä jo ennen virallista muutoshetkeä (1.11.2012).

Koordinaatti- ja korkeusuudistus eivät vaikuta jo myönnettyihin rakennuslupiin tai hyväksyttyihin suunnitelmiin millään tavalla - nämä toteutetaan niiden järjestelmien mukaisesti, joissa ne on suunniteltukin.


Rakennuslupa-asiakirjat

Marraskuun 2012 jälkeen haettavissa rakennuslupapapereissa tulee pääsääntöisesti käyttää N2000-korkeusjärjestelmää ja ETRS-GK28-tasokoordinaatistoa. Sekaannusten välttämiseksi käytetyt järjestelmät täytyy olla merkittynä vähintään asemapiirroksissa ja pohjapiirroksissa, jotta maastomittaus tietää tuoda oikeat korkeusasemat rakentajalle. Kaikki merkinnät maastoon tehdään 1.11.2012 lähtien uusien järjestelmien mukaisina arvoina.

Ennen marraskuuta 2012 myönnettyjen rakennuslupien osalta suunnitelmia ei tarvitse muuntaa rakentajien toimesta vaan rakennusvalvontamittauksien tekijät muuntavat koordinaatit uusien järjestelmien mukaisiksi maastoon.

Siirtymäkautena tulee erityisen tarkasti selvittää aineistossa käytetty korkeusjärjestelmä ja varmistaa, että korjaus tehdään oikeaan suuntaan. Muistisääntönä voi pitää sitä, että maa on kohonnut, jolloin uudemman järjestelmän arvot tulee olla suuremmat kuin vanhan järjestelmän.


Aineistojen luovutukset

Jatkossa kaikki paikkatietoaineistojen luovutukset tapahtuvat pääsääntöisesti uudessa ETRS-GK28 koordinaatistossa ja pelkästään N2000-korkeusjärjestelmässä. Erikoistapaukset käsitellään aina tapauskohtaisesti ja ohjeistetaan tarpeen mukaan.


Ohjeita rakentajille ja suunnittelijoille

Pyydä suunnittelun lähtötiedot uusissa koordinaateissa ja korkeuksissa kunnan paikkatietotoimesta ennen suunnittelun aloittamista!

Rakennuslupapiirustuksissa (ja muissa suunnitelmissa) on oltava viimeistään 1.11.2012 alkaen merkintä käytetyistä koordinaatti- ja korkeusjärjestelmistä, joko KKJ3 ja N60 tai ETRS-GK28 ja N2000!

Älä käytä maastoon jätettyjä korkomerkkejä, jos et ole varma, minkä järjestelmän mukaisia korkeuksia merkki edustaa!

Hyödynnä rakennuslupaan kuuluvaa sijainnin merkintää, merkinnän aikana mittamiehet tuovat taatusti oikean järjestelmän mukaisen korkomerkin rakennuspaikallesi!

Jos olet epävarma koordinaatteihin ja korkeuksiin liittyvissä asioissa, otathan yhteyttä meihin!


Esimerkki eri koordinaatistossa olevasta samasta pisteestä:

Tasokoordinaatit E (itä) N (pohjoinen)
ETRS89-GK28: I= 28482783.648 P= 6996860.590
ETRS89-TM35FIN: I= 533311.503 P= 6994187.134
KKJ3 lyhyet: I= 533496.434 P= 6997118.129
KKJ3 pitkät: I= 3533496.434 P= 6997118.129
Korkeusjärjestelmät korkeus (m)
N2000 126.461
N60 126.179

Palveluksessanne

paikkatietoteknikko
Pekka Tuominen
044 740 1411

paikkatietoinsinööri
Juhani Heiskanen
044 740 1432

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi