Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kartat ja mittaus » Kartat » Kartan käyttö- ja julkaisulupa

Kartan käyttö- ja julkaisulupa

Kunnan laatimat kartat  ovat tekijänoikeuslain alaisia tuotteita, joiden käyttäminen erilaisissa julkaisuissa ja painotuotteissa vaatii luvan kartan ja/tai paikkatietoaineiston laatijalta. Luvan myöntää maankäyttöinsinööri. Kunta perii käyttöoikeudesta hakijalta voimassa olevan taksan mukaisen korvauksen.

Julkaisulupaa haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan maankäyttöinsinöörille. Hakemuksen voi jättää joko postitse allekirjoitettuna osoitteeseen:

Siilinjärven kunta
Konserni- ja maankäyttöpalvelut
Maankäyttöinsinööri
PL 5
71801 Siilinjärvi

tai sähköpostitse joko maankäyttöinsinöörille tai paikkatietoteknikolle.   

Hakemuksesta on käytävä ilmi:

- julkaisun käyttötarkoitus
- julkaisun tietosisältö
- julkaisun painosmäärä
- julkaistavan alueen pinta-ala

       

Yhteyshenkilöt


maankäyttöinsinööri
Katja Hartikainen
puh. 044 740 1409

paikkatietoteknikko
Pekka Tuominen
puh. 044 740 1411

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi