Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kartat ja mittaus » Kartat » Kaavan pohjakartan hyvaksyminen

Kaavan pohjakartan hyväksyminen

Kaavan pohjakartta laaditaan asemakaavoitusta varten. Pohjakartassa on esitettävä maasto ja vesistöt, korkeussuhteet, olemassa olevat rakennelmat, liikenneyhteydet, kiinteistöjaotus, johdot, nimistöt ja paikannustiedot sekä käyttöoikeus- ja rajausalueet (esim. suojelualueet). Pohjakartan hyväksyminen on edellytys asemakaavan hyväksymiselle.

Säädökset ja ohjeet
Kaavan pohjakartan laatimista ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) antama suositus JHS 185.

Pohjakartan tarkastusviranomainen
Siilinjärven kunnassa kaavoitusmittauksia valvoo sekä pohjakartan tarkastaa ja hyväksyy kunnan maanmittausviranomaisena maankäyttöinsinööri. Kunta perii maanomistajan toimesta laadittavan ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksymisestä maksun.

Tarkastusmenettely
Mittausta aloitettaessa laaditaan työsuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaisesti työn tekninen toteuttaminen. Ennen kaavoitusmittauksen aloittamista on valvojalle toimitettava mittauksen työsuunnitelma tarkastettavaksi. Valvoja käsittelee suunnitelman ennen työn aloittamista sekä esittää tarpeelliseksi katsomansa muutokset tai lisäykset.

Mittauksen päätyttyä on asiakirjat ja pohjakartta toimitettava valvojan tarkastettaviksi.  Mikäli mittauksessa tai sen asiakirjoissa havaitaan puutteita, valvoja pyytää korjaamaan aineistot. Kun pohjakartta ja työkertomus täyttävät vaatimukset, valvoja hyväksyy kartan sekä tekee karttaan merkinnän hyväksymisestä. Päätös hyväksymisestä toimitetaan kartantekijälle ja kartoituksen tilaajalle.

Asiakirjojen säilytys
Kunnan on arkistoitava suorittamansa kaavoitusmittauksen hyväksytyt asiakirjat ja kartat. Mikäli maanomistajan huolehtii ranta-asemakaavan laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle, on hänen toimitettava kaavan laadinnassa syntynyt pohjakartta kunnan säilytettäväksi.

Yhteyshenkilöt

maankäyttöinsinööri 
Katja Hartikainen
puh.  044 740 1409

stereokartoittaja
Tarja Risto
puh. 044 740 1406

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi