Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kartat ja mittaus » Kartat » Internet-karttapalvelut

Internet-karttapalvelut

Siilinjärven karttapalvelu

Siilinjärven karttapalvelussa on osoitekarttoja, ortokuvia ja teemakarttoja kuten koulunkäynti- ja omalääkärialueet. Osoitehakujen lisäksi voi suorittaa sanahakuja kohteista sekä aluehakuja kartalta. Karttapalveluun>>

Tekijänoikeudet

Kunnan laatimat kartat ovat tekijänoikeuslain alaisia tuotteita, joiden käyttäminen erilaisissa julkaisuissa ja painotuotteissa vaatii käyttöoikeusluvan kartan laatijalta.

Siilinjärven ja Kuopion karttapalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Kartaston tekijänoikeudet omistaa
kartta- ja paikannimiaineistojen osalta CGI / MML ja Siilnjärven kunta sekä Kuopion kaupunki ja  
Internetkarttapalvelun osalta Sito Tietotekniikka Oy. 
 
Sijaintikarttatoiminto on tarkoitettu ilmaiseen sijaintien esittämiseen internetissä. Sijaintikarttalinkkejä saa siis käyttää vapaasti ohjeiden kuvaamalla tavalla ja se on ilmaista. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia karttasivustoon. Se saattaa aiheuttaa sivustoon tehtyjen linkkien vanhenemisen. 
 
Opaskartan kopioiminen painotuotteeksi ilman lupaa on kielletty. Kartan käyttö painotuotteena on aina luvanvarainen ja maksullinen. Tämä koskee mm. sivuilla olevan aineiston osittaistakin kopioimista ja aineiston esittämistä muilla web-sivuilla. Luvanvaraista on myös alkuperäiskuvatiedostojen käyttäminen internet-linkkiviittauksina. Karttoja saa tulostaa ainoastaan yksityiseen käyttöön eikä niitä saa edelleenluovuttaa ilman kartanjulkaisulupaa.  

Kartanjulkaisuluvat
Lisätietoja ja ohjeet kartankäyttö- ja julkaisulupien hakemiseksi:
Siilinjärven kunta
Kuopion kaupunki 

Pohjois-Savon retkeilyreitit -karttapalvelu

Pohjois-Savon retkeilyreitit -kartasto sisältää retkeilyyn liittyviä reittejä ja kohteita, esimerkiksi moottorikelkkareitit. Lisätietoja kartastosta, sen käytöstä ja käyttöoikeuksista löydät Pohjois-Savon liiton sivuilta.
Karttapalveluun>>