Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Yleiskaavat » Vireillä olevat yleiskaavat

Vireillä olevat yleiskaavat

Kehvo-Väänälänranta rantayleiskaava

Kehvo-Väänälänrannan alueella on vireillä rantayleiskaava. Yleiskaava sijoittuu Siilinjärven lounaisosaan Pohjois-Kallaveden sekä alueen sisäjärvien rannoille. Kaavan tarkoituksena on osoittaa rantarakennuspaikat siten, että rakentaminen suorilla rakennusluvilla on mahdollista (MRL 72§). Alueen maankäyttö suunnitellaan mm. luonnonympäristön, kulttuurimaiseman, alkutuotannon ja rakennetun ympäristön tarpeet huomioon ottaen ja yhteensovittaen. Maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta huolehditaan.
Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetaan pääasiassa uutta vapaa-ajan asumista, mutta myös pysyvää asumista, mikäli se sijainnin, liikenneyhteyksien ja palvelujen puolesta on mahdollista. Kaava-ehdotuksessa osoitetaan yhteensä 159 uutta rantarakennuspaikkaa pääasiassa yksityisten maanomistajien maille.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 2.2. – 5.3.2018.


Linkit kaava-aineistoon (pdf):

Yleiskaavaselostus 29.1.2018 ja liitteet 1-3c 
Kaavakartta lehti 1  
Kaavakartta lehti 2   
Kaavakartta lehti 3   
Kaavakartta lehti 4 
Merkinnät ja määräykset

Tausta-aineisto (pdf):

Luontoselvitys 110118  
Luo-merkinnät ja metsät, muistio   
Liito-oravaselvitys 02122017  
Kulttuuriympäristöselvitys raportti +  
Kartta I - II ja maisemat   
Muinaisjäännösinventointi 2017  
Muinaisjäännökset työneuvottelu, muistio  
Emätilakartta  
Emätilaselvityksen mitoitustaulukko 

Lisätiedot:
Annaelina Isola, yleiskaava-arkkitehti 044 740 1465
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö 044 740 1410

LINKKI NÄHTÄVILLÄ OLEVIIN KAAVOIHIN 

LINKKI VALMIISIIN YLEISKAAVOIHIN