Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Nähtävillä olevia kaavoja

Nähtävillä olevia kaavoja

Asemanseutu, Viinamäki, korttelit 1135(osa), 1139, 1140(osa), 1142, 1401-1402 ja 1418-1419
Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavatunnus 749 1142

Suunnittelualue sijaitsee Siilinjärven kirkonkylän keskustassa, rautatieaseman, Asematien, Tarinantien ja Tervarinteentien ympäristössä. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen (kt 75), idässä Siilinpääntiehen ja rautatiehen, etelässä Pappilanrinteseen ja lännessä Kasurilantiehen sekä Asematiehen.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asuntokantaa, määritellään keskeisellä paikalla olevan osittain asemakaavoittamattoman alueen käyttö ja saatetaan suunnittelualueeseen kuuluvat nykyiset asemakaavat ajan tasalle.

Kaavan ehdotusaineisto on nähtävillä 19.5. – 19.6.2017 myös Siilinjärven kunnantalolla kaavoitustoimistossa ja pääkirjaston info-pisteessä.
Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti 19.6.2017 mennessä osoitteella: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi, tai sähköpostilla: : kaavoitus@siilinjarvi.fi 


Linkit kaava-aineistoon (pdf):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavakartta A3 tulostus
Merkinnät ja määräykset A3 tulostus
Kaavaselostus     
Virallinen kuulutus   
Pöytäkirjan ote

Tausta-aineisto:
Meluselvitys   
Tärinäselvitys

Yhteyshenkilöt: Riikka Leskinen, 044 740 1403 ja
Timo Nenonen, 044 740 1410


 

LINKKI VIREILLÄ OLEVIIN ASEMAKAAVOIHIN  

LINKKI VIREILLÄ OLEVIIN YLEISKAAVOIHIN