Tiehankkeet

Siilinjärvellä vireillä olevia tiesuunnitteluhankkeita: 

Valtatien 9 parantaminen Jännevirran sillan kohdalla
Tiesuunnitelman laatiminen

Hanke sisältää uuden kiinteän 24 metrin alikulkukorkeudella varustetun Jännevirran sillan rakentamisen salmen yli nykyisen sillan eteläpuolelle. Valtatien linjauksen ja tasauksen parantamista tehdään noin 3 km:n matkalla. Uuhilahdentien (maantie 16340) uuteen liittymään rakennetaan valtatielle kääntymiskaistat. Uuhilahdentie alittaa valtatien kulkien uuden Jännevirran sillan ali.

Linkki hankkeen www-sivuille.

Yhdyshenkilö Ely-keskuksessa: Joona Peltoniemi

Valtatie 5 Siilinjärvi-Pöljä
Yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Valtatien 5 välin Siilinjärvi-Pöljä jatkosuunnittelu pohjautuu aiemmin laadittuun yleissuunnitelmaan. Tiepiiri on käynnistänyt vuoden 2002 alussa ympäristövaikutusten arvioinnin ja yleissuunnitelman tarkistamisen. Ympäristövaikutusten arviointi on tarpeen vuonna 1994 voimaan tulleen YVA-lain vuoksi. Menettelyyn liittyvä YVA-ohjelma oli nähtävillä ja lausuntokierroksella vuoden 2003 lopussa. Arviointiselostus on ollut nähtävillä ja lausunnoilla alkuvuodesta 2005. Pohjois-Savon ympäristökeskus on antanut oman lausuntonsa syyskuussa 2005.

Yleissuunnitelma on ollut nähtävillä loka-marraskuussa 2010.

Yhdyshenkilö ELY-keskuksessa: Raimo Kaikkonen