YVA-hankkeet

Vaikutuksiltaan merkittävistä rakentamishankkeista on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi (YVA).
Aluksi hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman, joka pidetään nähtävillä ja osallisten arvioitavana. Yhteysviranomainen (ELY-keskus) antaa ohjelmasta ja esitetyistä kannaotoista lausunnon.

Arviointiohjelman ja siitä annettujen lausuntojen pohjalta tehdään arviointiselostus.

Arviointiselostus asetetaan myös nähtäville, pyydetään lausunnot ja varataan tilaisuus kannanottojen esittämiseen. Lopuksi ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta ja kannaotoista.

Arviointiselostus lausuntoineen toimii tausta-aineistona hankkeen tarvitsemien lupien käsittelyssä.

Siilinjärvellä vireillä olevia YVA-hankkeita ovat:

  • Vuorelan kiviainesoton YVA - linkki aineistoon - arviointiselostus nähtävillä 8.2.2011 saakka
  • Vuorimäen kallioalueen YVA
  • Kylylahden kaivoksen yhteisrikasteen  jatkokäsittelyn YVA

Kuopion puolella Sorsasalossa on vireillä:

  • Ekokem-Palvelu Oy:n Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen YVA

Päättyneitä YVA-hankkeita:

  • Kemiran kaivostoiminnan kehittäminen
  • Valtatie 5 Siilinjärvi-Pöljä
  • Valtatien 5 parantaminen välillä Päiväranta-Vuorela