Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Kaavoitustietoa » Vaikuttaminen kaavoitukseen

Vaikuttaminen kaavoitukseen

Kaavoituksessa osalliseksi katsotaan jokainen, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Osallisille tulee turvata mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista ja etenemisestä sekä osallistua kaavan valmisteluun ja arviointiin.

  • palautekaavake (pdf, 38 kb)

Osallistuminen ja vaikuttaminen on sitä tehokkampaa, mitä aikaisemmassa vaiheessa se tapahtuu. Osallistuminen ja vaikuttaminen voi tapahtua.

  • suoraan yksityishenkilönä
  • edustuksellisten luottamuselinten ja -henkilöiden kautta
  • kansalaisjärjestöjen välityksellä

Kaavoitusyksikkö on valmistellut opasvihkosen "Miten vaikutan" (pdf, 139 kb). Lisää tietoa löytyy myös ympäristöministeriön kotisivuilta.