Valmiit asemakaavat

Voimassa olevat asemakaavat on julkaistu Siilinjärven karttapalvelussa.

LINKKI KARTTAPALVELUUN

Asemanseutu, Viinamäki, korttelit 1135(osa), 1139, 1140(osa), 1142, 1401-1402 ja 1418-1419
Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavatunnus 749 1142
Suunnittelualue sijaitsee Siilinjärven kirkonkylän keskustassa, rautatieaseman, Asematien, Tarinantien ja Tervarinteentien ympäristössä. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen (kt 75), idässä Siilinpääntiehen ja rautatiehen, etelässä Pappilanrinteseen ja lännessä Kasurilantiehen sekä Asematiehen.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asuntokantaa, määritellään keskeisellä paikalla olevan osittain asemakaavoittamattoman alueen käyttö ja saatetaan suunnittelualueeseen kuuluvat nykyiset asemakaavat ajan tasalle.

Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan kokouksessaan 11.12.2017 §63.

Linkit kaava-aineistoon (pdf):

Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavakartta A3 tulostus
Merkinnät ja määräykset sivu1 A3 tulostus 
Merkinnät ja määräykset sivu2 A3 tulostus
Kaavaselostus

 

Lentokentäntie, yritysalue, korttelit 7800-7807
Asemakaava, kaavatunnus 749 7800

Kaava-alue sijaitsee Lentokentäntien (vt 9) ja Joensuuntien (mt 562) risteyksessä, jatkuen n. 840 m Joensuuntietä itään päin ja n. 480 m pohjoisen suuntaan.
Asemakaavalla muodostetaan olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja teknisen huollon verkostoihin liittyvä uusi yritysalue.
Kaavalla lisätään yritysrakennuspaikkojen tarjontaa ja mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen erinomaisten liikenneyhteyksien varrella sijaitsevalle alueelle.

Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan kokouksessaan 23.10.2017 §53.

Linkit kaava-aineistoon (pdf):
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma     
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavakartta A3 tulostus
Merkinnät ja määräykset A3 tulostus
Kaavaselostus


Siilinpää, korttelit 1301, 1302 (osa) ja 1310-1315
Asemakaava ja asemakaavan muutos

Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 13.6.2016 17 §.

Suunnittelualue sijaitsee Siilinjärven kirkonkylän keskustan itäpuolella, Siilinlahden pohjukan ympäristössä. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen (kt 75), idässä Siilinjokeen, etelässä Siilinlahteen ja lännessä rautatiehen ja Siilinpääntiehen.

Asemakaavatyön tarkoituksena on määritellä asemakaavoittamattoman alueen nykyinen käyttö ja mahdolliset käyttötarkoituksen muutokset sekä päivittää suunnittelualueeseen kuuluva nykyinen asemakaavan osa ajan tasalle. Asemakaavan tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa kirkonkylän asuntokantaa mahdollistamalla uusien kerrostalojen täydennysrakentaminen nykyisiin katuihin ja kunnallisteknisiin verkostoihin tukeutuen. Tavoitteena on mahdollistaa Saharan ja Siilinlahden rannan virkistys- ja urheilualueiden kehittäminen ja luoda edellytykset kesäteatterin toimintamahdollisuuksien parantamiseen. Kaavatyön yhteydessä tarkastetaan alueen liikennejärjestelyjen toimivuus ja turvallisuus sekä selvitetään alueen luontoarvot sekä rakennetun ympäristön kulttuuriarvot


Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (pdf)  
Kaavakartta A3 tulostus (pdf)
Merkinnät ja määräykset A3 tulostus (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Tausta-aineisto:
Meluselvitys (pdf)
Tärinäselvitys (pdf)

Yhteyshenkilö: Riikka Leskinen, 044 740 1403

Radantaus, teollisuusalue,
korttelit 3502–3504, 3506 ja 3513–3515 
Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavatunnus 749 3501
.

Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan kokouksessaan 13.6.2016  16 §.

Asemakaavalla laajennetaan Radantauksen yritysaluetta kunnan omistamalla maalla. Asemakaavan muutoksella tarkistetaan ja päivitetään alueella voimassa olevia kaavoja.


Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (pdf)
Kaavakartta A3 tulostus (pdf)
Merkinnät ja määräykset A3 tulostus (pdf) 
Kaavaselostus (pdf)

Yhteyshenkilö
Riikka Leskinen, kaavasuunnittelija, 044 740 1403 

Rissala 1 – Yrityskylän laajennus,
korttelit 7705 - 7711.
Asemakaava ja asemakaavan muutos.   
Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan kokouksessaan 8.6.2015 §14.
Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa uutta työpaikkarakentamista Etelä-Siilinjärvelle. Rissalan yrityskylää laajennetaan länteen yleiskaavaratkaisun mukaisesti. Suunnittelualue sijaitsee Toivalassa Joensuuntien (VT 9) etelä-puolella Kapteeninväylän varressa.

Kaavakartta merkintöineen (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Pyöreälahti, korttelit 8150-8178, 8300
Asemakaava ja asemakaavan muutos.

Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan kokouksessaan 26.10.2015 § 25.

Kaavatyön tarkoituksena on muodostaa Etelä-Siilinjärvelle viihtyisä uusi pientaloalue. Pyöreälahden asemakaava-alue sijoittuu Toivalaan Metsäkoulun asuinalueen pohjoispuolelle, Viitosen ja rautatien väliin. Alueeseen kuuluu myös Viitosen länsipuolella sijaitseva Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan koulutusyksikön rakennuspaikka.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kaavakartta merkintöineen (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Rakentamistapaohje (pdf)
Meluselvitys (pdf)
Tärinäselvitys (pdf)
Hulevesiselvitys (pdf)
Havainnekuva (jpg)
Havainnekuva 2 (jpg) 


Viinamäki, Risuharju
Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 17.6.2013 asemakaavan, jolla muodostuvat Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan korttelit 1409–1411, 1413 ja 1414 sekä katu-, erityis- ja virkistysalueet Viinamäen asemakaava-alueella.

Kaavaselostus (pdf)
Kaavakartta merkintöineen (pdf)

Vuorela, palvelukeskuksen laajentaminen
Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 17.6.2013 asemakaavan, jolla muodostuvat Siilinjärven kunnan 2. kunnanosan kortteli 6160 rakennuspaikka 5 ja kortteli 6161 sekä erityis- ja katualueet Vuorelan asemakaava-alueella.

Kaavaselostus (pdf)
Kaavakartta merkintöineen (pdf)

Panninniemi 3, korttelit 3372-3388
Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 17.12.2012 40§:ssä Panninniemi 3 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavalla osoitetaan uusia omakotirakennuspaikkoja luonnonkauniille paikalle Kevättömän ja Pyylammen rantamaisemaan.
Hyväksytty kaava-aineisto:

Kaavakartta merkintöineen (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Suunnittelu- ja rakentamisohje (pdf)

Harjamäki 3, kortteli 2543
Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 5.11.2012 31§:ssä Harjamäki 3 -asemakaavan. Asemakaava kuulutettiin voimaan 20.12.2012. Asemakaavalla muodostuu kortteli 2543 sekä siihen liittyvät katualueet

Kaavakartta merkintöineen (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Simonsalo, kortteli 4218.
Asemakaavan muutos. 
Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan kokouksessaan 8.6.2015 §15.
Kaava mahdollistaa tukiasuntojen rakentaminen pitkä-aikaisasunnottomille. Kaava-alue sijaitsee Kirkonkylässä Simonsalon alueella Sulkavantien varressa.

Voimaan tullut kaavakartta merkintöineen (pdf)
Kaavaselostus (pdf)