Romuajoneuvot

Ajoneuvon haltijan on toimitettava romutettava ajoneuvo Suomen Autokierrätys Oy:n valtuuttamalle vastaanottajalle. Auton luovutuksesta haltija saa romutustodistuksen.

 
Kunnan velvollisuutena on huolehtia romuajoneuvojen poistamisesta ympäristöstä kunnan alueella, jos romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.
Asiassa menetellään ajoneuvosiirtolain määräämällä tavalla. Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan kunnalle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset.

Yhteyshenkilö

kunnossapitomestari
Markku Heikkinen
puh. 044 740 1525

Sähköposti:
markku.heikkinen(at)siilinjarvi.fi