Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Jätehuolto » Jätehuollon valvonta

Jätehuollon valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain ja ympäristönsuojelulain sekä niiden nojalla annettujen määräysten noudattamista kuten esimerkiksi kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittymistä ja roskaamiskieltoa.

Jätelaki ja kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat vakituisen asuinkiinteistön ja vapaa-ajan kiinteistön liittymään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Liittymisestä ei voida myöntää vapautuksia. Liittyminen hoidetaan ottamalla yhteys Jätekukko Oy:n asiakaspalveluun. Jätekukko vastaa myös jäte- ja kierrätysneuvonnasta.

Yhteystiedot

ympäristönsuojelutarkastaja
Matti Nousiainen
puh. 044 740 1422

ympäristönsuojelupäällikkö
Arja Saarelainen
puh. 044 740 1421

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi