Siilinjärvi » 2018-04-09-kunnanhallituksen-paatostiedote

09.04.2018 | Siilinjärven kunnanhallituksen 9.4.2018 kokouspäätöstiedote

Siilinjärven kunnanhallitus päätti huhtikuun 9. päivän kokouksessaan osoittaa noin 31600 euron lisämäärärahan koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen kesälle 2018. Lisämäärärahalla voidaan työllistää 11 opiskelijaa ja 4 koululaista aiemmin tehtyjen päätösten lisäksi.

Kunnanhallitus päätti, että Siilinjärven kunta ilmoittaa Pohjois-Savon liitolle osallistuvansa maakunnalliseen valinnanvapauspilottiin. Pilottirahoituksen turvin on mahdollista mm. valmistella yhdessä toiminnan kehittämistä koko maakunnassa, jolloin kyetään yhtenäistämään toimintaa ja vaikuttamaan tulevan maakunnan tapaan toimia. Lisäksi pilottiin osallistuminen on sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen näkökulmasta järkevää ja edellytyksenä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa mukana olemiselle.

Kunnanhallitus hyväksyi Kehvo-Väänälänrannan rantayleiskaavan ehdotusvaiheen palautteeseen laaditut vastineet ja päätti asettaa kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville sekä varata osallisille tilaisuus lausuntojen ja muistutusten antamiseen.

Vuorelan ja Toivalan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos päätettiin kuuluttaa vireille ja asettaa kaavan valmisteluaineisto nähtäville. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa Toivala-Vuorela teollisuusalueelle Finnpulp Oy:n biotuotantolaitokselle tarvittava uuden 100 kV:n voimajohtolinjan mukaiset aluevaraukset. Lisäksi voimassa olevaan asemakaavaan tehdään poikkeusluvin tehtyjen maankäyttöratkaisujen mukaiset muutokset, tutkitaan yritysalueen rakennuspaikkojen laajennustarpeita ja -mahdollisuuksia sekä osoitetaan aluetta palvelevat liikenne- ja katualueet ja suojaviheralueet.

Linkki kunnanhallituksen pöytäkirjaan.konsma/kohonent