Siilinjärvi » 2018-01-03-tasavallan-presidentin-vaalista

03.01.2018 | Tasavallan presidentin vaali Siilinjärven kunnassa

Vaalipäivä

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Presidentinvaalin mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018. Äänestyspaikat ovat vaalipäivänä avoinna kello 9:00–20:00. Äänestyspaikat äänestysalueittain ovat seuraavat:

Äänestysalue  Äänestyspaikka
001 Pohjoinen alue

Pöljän koulu
Viitonen 2881

002 Itäinen alue  Kuuslahden koulu
Nilsiäntie 935 
003 Läntinen alue Hamulan koulu
Harjamäenraitti 15
004 Kasurila Kasurilan koulu
Pihlajapolku 2 
005 Vuorela Vuorelan koulu
Rinnepolku 1 
006 Toivala Suininlahden koulu
Suininlahdentie 1 
007 Kirkonkylä, keskusta  Kunnantalo
Kasurilantie 1 
008 Kirkonkylä, Leppäkaarre Leppäkaarteen kerhotila
Honkarannantie 8 
009 Kirkonkylä, koillinen Siilinjärven koulukeskus/Ahmon koulu
Ahmontie 1 

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan ensimmäisen vaalin osalta 17.–23.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin osalta 31.1.–6.2.2018 jäljempänä mainituissa kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa seuraavasti:

Ennakkoäänestyspaikka  Päivä  aukioloaika 

Kunnantalo
Kasurilantie 1

17.–21.1.
22.–23.1.
31.1.–4.2.
5.–6.2.

9–18
9–20
9–18
9–20
Vuorelan koulu
Rinnepolku 1
17.–19.1.
20.–21.1.
22.–23.1.
31.1.–2.2.
3.–4.2.
5.–6.2.
10–18
10–16
10–18
10–18
10–16
10–18

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen (Siilinjärvi). Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen kello 16. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen kello 16. Mikäli henkilö on kuitenkin ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita. Ilmoitukset voidaan tehdä lomakkeilla, joita on saatavana kunnantalon neuvonnasta (os. Kasurilantie 1). Puhelimitse tehtäviä ilmoituksia otetaan vastaan numerossa 044 740 1104.

Äänestäjän henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi hänen tulee ehdottomasti ottaa mukaansa kuvallinen henkilöllisyystodistus. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, voi äänestäjä hakea poliisiviranomaiselta väliaikaista henkilökorttia, jota varten tarvitaan kaksi passikuvaa.

www.vaalit.fi