Siilinjärvi » Ilmanlaadun mittaukset jatkuvat

15.12.2017 | Ilmanlaadun mittaukset jatkuvat

Ilmanlaadun mittauksia jatketaan Siilinjärven taajamassa. Kirkonkylässä, Sorakujalla mitataan ilman hiukkasten ja typenoksidien pitoisuuksia. Nämä ilman epäpuhtaudet ovat peräisin muun muassa liikenteestä, energiantuotannosta ja teollisuudesta. Talvella tiestön liukkaudentorjunnassa käytetty hiekka pölyää keväisin. Näistä episodeista saadaan mittauksissa tarkempaa tietoa. Edellisen kerran mittausasema oli Sorakujalla vuonna 2006. Ilmanlaadun mittaustuloksia voi seurata Ilmatieteen laitoksen nettisivulta.

Yara Suomi Oy Siilinjärven toimipaikan toimintojen vaikutuksia ilman hiukkaspitoisuuksiin mitataan Murtomäessä, Mustin rikastushiekka-alueen länsipuolella vuoden loppuun. Ensi vuonna tämä mittausasema siirretään Kuuslahteen, missä hiukkaspitoisuuksien lisäksi mitataan ilman rikkidioksidipitoisuuksia.

Siilinjärvellä olevat mittausasemat ovat osa Kuopion mittausverkostoa, jonka ylläpidosta vastaa Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut. Siilinjärven ja Kuopion yhteistyö ilmanlaadun seurannassa käynnistyi vuonna 2002.

Lisätietoja saa ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelaiselta, puhelin 044 740 1421