Siilinjärvi » Kuulutus kunnanvaltuuston 12.6.2017 kokouksesta

02.06.2017 | Kuulutus kunnanvaltuuston 12.6.2017 kokouksesta

Siilinjärven kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 12.6.2017 kello 18:00 alkaen Siilinjärven kunnantalon valtuustosalissa (käyntiosoite: Kasurilantie 1).

Käsiteltävät asiat

 • Valtuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2017 - 2021
 • Kunnanvaltuuston puheenjohtajien toimikaudesta päättäminen
 • Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
 • Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
 • Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2017 - 2021
 • Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2017 - 2021
 • Teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2017 - 2021
 • Viranomaislautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2017 -2021
 • Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2017 - 2021
 • Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2017 - 2021
 • Maaseutulautakunnan jäsenen ja varajäsenen vaali toimikaudeksi 2017 - 2021
 • Ympäristöterveyslautakunnan jäsenen ja varajäsenen vaali toimikaudeksi 2017 - 2021
 • Savo-Pielisen jätelautakunnan jäsenen ja varajäsenen vaali toimikaudeksi 2017 - 2021
 • Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2017 - 2021
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2017 - 2021
 • Pohjois-Savon liiton edustajainkokouksen edustajien ja varaedustajien vaali toimikaudeksi 2017 - 2021
 • Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2017 - 2021
 • Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2017 - 2021
 • Käräjäoikeuden lautamiesten valinta toimikaudeksi 2017 - 2021
 • Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali toimikaudeksi 2017 - 2021
 • Itä-Suomen poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen vaali toimikaudeksi 2017 - 2021
 • Kunnanvaltuuston kokoukset syyskaudella 2017
 • Kunnanvaltuuston kokouksista kuuluttaminen toimikaudella 2017 - 2021
 • Kunnanvaltuuston pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen toimikaudella 2017 - 2021
 • Kunnan ilmoitukset toimikaudella 2017 - 2021
 • Talousarvion seurantaraportti ja toteuma 1.1. - 30.4.2017

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla kohdassa "Esityslistat ja pöytäkirjat" 15.6.2017 alkaen.

Ilmari Hartikainen
kunnanhallituksen puheenjohtaja