Siilinjärvi » Kasurilan jätevesivuodon jälkitarkkailunäytteissä ei havaittavissa jätevesivaikutusta

22.06.2017 | Kasurilan jätevesivuodon jälkitarkkailunäytteissä ei havaittavissa jätevesivaikutusta

Jätevesivuodon jälkitarkkailunäytteet on otettu 22.5.2017 Pieni-Siilin Sammallahdesta. Jälkitarkkailunäytteissä ei havaittu jätevesivaikutukseen viittaavaa ja veden hygieeninen laatu oli hyvä.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Matti Nousiainen, puhelin 044 740 1422

18.4.2017 Jätevesivuodon vaikutusten seuranta

Jätevesivuodon vaikutuksia on selvitetty Pieni-Siilin Sammallahdesta 23.3. ja 3.4.2017 otetuilla vesinäytteillä. 3.4.2017 otettiin lisäksi vertailunäytteet Siilinjärvestä Haapaniemen itäpuolella olevasta vesistötarkkailupisteestä. 23.3. otetuissa näytteissä jätevesivaikutusta osoittivat selvästi kohonneet bakteeripitoisuudet sekä kohonnut ammoniumtypen pitoisuus (pintavedessä 110 µg/l ja pohjan lähellä 87 µg/l). Myös kokonaistyppi (950-980 µg/l) ja kokonaisfosfori (34 µg/l) olivat kohonneet hiukan normaalista. 3.4. otetuissa näytteissä bakteeripitoisuudet (E.coli-bakteerit 15 - 31 kpl/100 ml ja enterokokit 10 - 18 kpl/100 ml) olivat pienentyneet jo huomattavasti ja ravinnepitoisuudet (ammoniumptyppi 25-37 µg/l, kokonaistyppi 790-810 µg/l ja kokonaisfosfori 21 µg/l) olivat palautuneet lähes normaalille tasolle.

Vertailupisteessä Siilinjärven puolella ei ollut vesinäytteiden perusteella havaittavissa jätevesivaikutusta.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Matti Nousiainen, puhelin 044 740 1422

28.3.2017 Vesistönäytteiden alustavia tuloksia

Jätevesivuodon vaikutuksia on selvitetty Sammallahden keskiosasta 23.3.2017 otetuilla vesinäytteillä. Jäteveden vaikutus on havaittavissa selvästi kohonneina bakteeripitoisuuksina ja veden sähkönjohtavuuden nousuna. Jäteveden vaikutusta osoittavia E.coli-bakteereja oli vesinäytteissä 870 - 920 kpl/100 ml ja enterokokkeja 140 - 180 kpl/100 ml. Uimaveden raja-arvo on E.colille 1 000 kpl/100 ml ja enterokokeille 400 kpl/100 ml, joten vedessä bakteeripitoisuus oli E.colien osalta raja-arvon tuntumassa. Vesinäytteiden ravinnetulokset valmistuvat tämän viikon aikana.  Vesistöseurantaa jatketaan näytteenotolla huhtikuun ensimmäisellä viikolla.

22.3.2017 Kasurilan jätevesivuodon määrästä arvio

Kunnan vesihuoltolaitos on arvioinut, että Kasurilan alueelta on vuotanut jätevesiä Siilinjärven Sammallahteen 4 000 - 5000 m3.

Lisätietoja antaa kuntatekniikan päällikkö Jere Toppinen puhelin 044 7401 526

22.3.2017 Kasurilan jätevesivuodon vaikutuksia selvitetään

Kasurilan jätevesivuodon vaikutuksia selvitetään Siilinjärven Sammallahdesta tällä viikolla otettavilla näytteillä. Näytteiden tulokset saadaan ensi viikolla.

Kasurilan jätevesivuodon aiheuttanut tukkeutunut viemäri toimii nyt normaalisti. Viemäri tukoksen aiheuttanut viemärikaivon rikkoutuminen on ilmeisesti tapahtunut viime vuoden syksyllä. Sitä, milloin jätevesivuoto on alkanut ja kuinka paljon jätevettä on valunut Husosta laskevan puron kautta Sammallahteen, ei ole tarkkaa tietoa. Kunnan vesihuoltolaitos arvioi vuodon määrän.

Lisätietoja antaa kuntatekniikan päällikkö Jere Toppinen puhelin 044 7401 526

21.3.2017 Jätevesivuoto Kasurilan viemärissä

Siilinjärvellä, Kasurilan uusimman asuntoalueen läheisyydessä havaittiin maanantaina iltapäivällä jätevesivuoto. Tukos on saatu avattua ja työtä jatketaan verkoston huuhtelulla. Tukoksen oli aiheuttanut pellolla olevan viemärikaivon rikkoutuminen.

Vuotopaikka on lähellä Siilinjärven Sammallahteen laskevaa puroa. Viemärin tukos on ilmeisestikin aiheuttanut vuotoa jo jonkin aikaa. Vuotopaikka desinfioidaan kalkitsemalla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen arvioi tänään vesinäytteiden ottotarpeen.

Lisätietoja antaa kuntatekniikan päällikkö Jere Toppinen puhelin 044 7401 526