Siilinjärvi » Yaran kaivoshankkeen YVA-selostus nähtävillä

22.03.2018 | Yaran kaivoshankkeen YVA-selostus nähtävillä

Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumoa käsittelevä ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on nähtävillä. Selostus on internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/yaranlouhosjatkumoYVA. Selostus on nähtävillä myös Siilinjärven kunnantalolla ja Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Kuopiossa. Kenellä tahansa on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä YVA-selostuksesta ja sen asianmukaisuudesta yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 4.5.2018 mennessä osoitteella Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuopio (käyntiosoite Kallanranta 11, Kuopio) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi. Oman lausuntonsa vaikutustenarvioinnin riittävyydestä Pohjois-Savon ELY-keskus antaa heinäkuussa 2018.

Selostusta esitellään Kuuslahden juhlatalolla (Nilsiäntie 919, 71800 Siilinjärvi) 9.4. klo 17.30 pidettävässä yleisötilaisuudessa.

----
2.1.2017 Yaran kaivoshankkeesta lausunto

Pohjois-Savon ELY-keskus YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena on antanut lausunnon Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen uusia louhintasuunnitelmia koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Lausunto ja YVA-ohjelma ovat luettavissa ELY-keskuksen internet-sivulta.