Siilinjärvi » Yaran kaivoshankkeesta lausunto

02.01.2017 | Yaran kaivoshankkeesta lausunto

Pohjois-Savon ELY-keskus YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena on antanut lausunnon Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen uusia louhintasuunnitelmia koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Lausunto ja YVA-ohjelma ovat luettavissa ELY-keskuksen internet-sivulta.